બિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષણ સહાયકની ભરતી પ્રક્રિયા - વર્ષ 2016 નો પાંચમો (5th) રાઉન્ડ
આ પોર્ટલ પર આપનું સ્વાગત છે. ગુજરાત રાજ્ય માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શૈક્ષણિક સ્ટાફ ભરતી પસંદગી સમિતિ આપને શુભકામના પાઠવે છે.
Notice Board
ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન માટેનો કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો

PML-1 લીસ્ટમાં નામ હશે તે જ ઉમેદવાર કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરી શકશે.

Help

In case of any query please contact on below number between 10:30 AM to 06:10 PM Only

Administrative Support: +91 6352307308, +91 9327633531